Skip to main content

Lees hier de nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ETO juni 2024

Hoofdpunten uit nieuwsbrief juni 2024:

  • Projectvoorstel voor duurzame warmte en koeling in ALV’s besproken
  • Coming up: besluitvorming over de
    projectaanpak en budgetgoedkeuring voor eerste stap

Op 15 april en 15 mei j.l. hebben de algemene ledenvergaderingen van
Oostpoort 11 resp. 7 het projectvoorstel voor de verduurzaming van warmte en koeling besproken. Dat voorstel is gebaseerd op de positieve resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van duurzame warmte en koeling door Synopel/Techniplan. Dit bureau borduurde voort op eerdere verkenningen binnen onze woonblokken
die een behoefte lieten zien om actief naar de mogelijkheden voor
verduurzaming van de warmtevoorziening te kijken.

De resultaten zijn door Synopel/TechniPlan gepresenteerd op de informatieavond van 12 februari (LINK). Centraal daarin staan vier haalbare opties voor duurzame warmte en koeling die vrijwel ‘budgetneutraal’ kunnen worden gerealiseerd (afgezet tegen een scenario waarin niet wordt verduurzaamd en t.z.t. gasketels moeten worden vervangen).

De volgende stap is dat we binnen VvE’s van Oostpoort 7 en 11 het
projectvoorstel in stemming brengen.