Informatie over ETO en energietransitie

Voorwerk: mogelijkheden en initiatieven in de omgeving. Bekijk de video

Warmte-koudeopslag

Warmte-koudeopslag Eteck

Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal

Projectondersteuning door bureau 02025 Bekijk de video

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) biedt informatie over verduurzaming van de gebouwde omgeving

ECW (Expertisecentrum Warmte) bekijkt vijf basisstrategie├źn voor de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving Lees verder

Factsheets ECW: beschikbare energiebronnen en -dragers voor de gebouwde omgeving

Mr. All-electric: 'De bodem is onze grootste accu'.

Toezichthouder: 'geothermie moet en kan veilig'. (NRC 01102021)

Rapport SCP over woningverduurzaming: 'Willen en kunnen is nog niet doen'

Hoge gasprijs en energietransitie: wat vinden deskundigen?

Warmte voor wonen op een rijtje gezet. Incl. toelichting en interview met DWA

ET0 Nieuwsbrief nr 3 dd 18 oktober 2021

Wonen met waterstof?

'Waterstofladder' - hier kun je waterstof het best voor inzetten

Nieuwsbrief nr 4