Heb je vragen? Opmerkingen? Ideeën?

Neem contact met ons op

FAQ: veelgestelde vragen

 

Hoe vrij ben ik om wel of niet mee te werken aan dit initiatief?

Er is geen enkele verplichting aan dit  ETO-initiatief mee te doen. Belangrijker nog: in deze verkenningsfase wordt alleen maar onderzocht – er vloeit geen enkele verplichting uit voort, voor wie dan ook. Eind 2021 beslissen de VvE’s of er aanleiding is de haalbaarheid van een of meer concrete opties nader te bekijken. Als werkgroep zijn we er wel van overtuigd dat het goed is om actief onderzoek te doen. Zo hou je invloed op de keuzes die ooit wel gemaakt zullen moeten worden, en kan je inspelen op eisen vanuit overheden.

Wat ik kan ik doen om dit project vooruit te helpen?

Dit is een bewonersinitiatief, dus hulp is altijd welkom. Je helpt al mee door straks de enquête in te vullen, zodat er goed inzicht ontstaat over wat bewoners willen en wat hoe de energievraag van onze woonblokken in elkaar zit. En door de nieuwsbrieven te volgen, zodat je straks actief en geïnformeerd je stem kan laten horen in de besluitvorming van de VvE over vervolgstappen. En als je in de werkgroep iets wilt bijdragen: laat t weten via info@energietransitieoostpoort.nl.

Ben ik straks duurder of goedkoper uit?

Daar is pas iets over te zeggen als we een grondige verkenning hebben uitgevoerd.

Is het niet beter te wachten totdat de duurzame technieken veel goedkoper geworden zijn?

Wij denken van niet. Omdat de energieprijzen zo snel gestegen zijn, is ook de ontwikkeling van alternatieve methoden snel gegaan. De verwachting is daarom dat dit niet substantieel goedkoper zal worden. Overigens zal het verduurzamingsproces zelf sowieso nog de nodige tijd vergen, en zal ondertussen de prijs van aardgas naar verwachting blijven stijgen.

Focust ETO zich niet teveel op wko (warmte-/koudeopslag)?

Alle relevante opties zullen worden bekeken op pro’s en cons. ETO zet die op een rijtje en zal via deze website en via bijeenkomsten de bewoners daarover informeren. Van warmte-/koudeopslag weten we dat het zich als techniek voldoende bewezen heeft. Daarbij zijn diverse bronnen/opslagmedia te gebruiken: de bodem (zoals de aanwezige installatie in Oostpoort), riolen, water (bijvoorbeeld de Ringvaart). ETO streeft naar een zo open transparant mogelijk proces.

Problemen met warmteprojecten alom, waar beginnen we aan?

Warmteprojecten zijn inderdaad zo nu en dan kritisch in het nieuws. In feite geldt dat voor veel nieuwe duurzame voorzieningen. Reden te meer om zelf als bewoners moeite te doen beslagen ten ijs te komen, en te zorgen dat onze energievoorziening van de toekomst zal beantwoorden aan onze wensen en eisen. Hoe dan ook krijgen we t.z.t. met nieuwe ontwikkelingen en technologieën te maken. Het is overigens goed te weten dat het systeem zowel voor warmte als koeling bij het Stadsloket naar tevredenheid werkt.

Onze goed geïsoleerde woningen gebruiken zo weinig aardgas, wij zouden wel als laatste moeten willen verduurzamen. Effect is veel groter bij slecht geïsoleerde woningen. Waarom niet wachten?

  • Onze goed geïsoleerde woningen hebben inderdaad relatief weinig gasverbruik. Maar juist dankzij die hoge isolatiegraad zijn ook andere vormen van warmtevoorziening toepasbaar en zelfs interessant – helemaal in combinatie met vloerverwarming.
  • Los daarvan: de beweging in het overheidsbeleid is nu eenmaal ‘van het aardgas af’. Over een aantal jaren krijgen wij als bewoners/eigenaren van Oostpoort 7 en 11 sowieso te maken met de vervanging van de huidige gasketels. Wel fijn als we dan weten met welke koers we dan het meest zijn gediend.
  • Nu we door de klimaatverandering al met hogere temperaturen in de zomer te maken hebben moeten we voor de toekomst breder gaan denken over de beheersing van ons binnenklimaat – niet alleen warmte, maar ook koeling.

Ik wil mijn CV-ketel op gas houden – ik koop zelf wel groen gas in, of groene waterstof – ook duurzaam!

Als dat tijdig duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen biedt voor ons als bewoners zullen wij dat in de verkenning zeker meenemen. Voor die opties is het wel nodig dat zich tijdig voldoende duurzaam gasaanbod ontwikkeld zal hebben, of dat daar in ieder geval uitzicht op is.

Word ik straks niet compleet afhankelijk van 1 leverancier, voor onbepaalde tijd?

Het borgen van een sterke positie van de bewoners/eigenaren als gebruikers is een zeer belangrijk punt voor ETO.

Wat is de status van deze werkgroep? Commissie van de VvE’s?

Onze VvE-besturen staan positief tegenover de doelstellingen van ETO. Maar ETO is niet formeel als VvE-commissie geïnstalleerd. We zijn in de eerste plaats een groep enthousiaste bewoners die duurzaamheid een warm hart toedragen en die het  bovendien inspirerend vinden om zo bij te dragen aan de waardeontwikkeling van onze woningen. De leden zijn geen professionals op dit terrein, maar hebben ervaring en kennis op diverse terreinen, en worden inmiddels voor deze verkenning ondersteund door 02025, via gemeentesubsidie.

Is het niet aan beter om een transitieconcept voor heel Oostpoort uit te werken ?

Deze suggestie is reeds door 02025 en Gemeente opgepakt, waarbij zij onze actie als een soort pilot zien.