Wat is het doel?

ETO wil helpen:

  • een verantwoorde transitie naar een zo duurzaam mogelijke, fossielvrije warmte-/energievoorziening mogelijk te maken voor Oostpoort 7 en 11;
  • via een open verkenningsfase alle relevante aspecten, mogelijkheden en randvoorwaarden in kaart te brengen die nodig zijn voor een gedegen VvE-besluitvorming over vervolgstappen, eind 2021;
  • bewoners/eigenaren maximaal in dit proces betrekken.

Aanpak & planning

2021: Verkenningsfase

  • Mei/juni: enquête. Wat willen we als bewoners met betrekking tot een toekomstige energievoorziening en wat weten we over onze huidige energiesituatie, individueel en collectief als woonblok(ken)?
  • Juni: informatiebijeenkomst voor bewoners/eigenaren Oostpoort 7 en 11.
  • Najaar: bewonersbijeenkomst in VvE-verband. Resultaten en besluitvorming over vervolgstappen.