Over Werkgroep ETO

De werkgroep EnergieTransitie Oostpoort (ETO) is voortgekomen uit een initiatiefgroep die er in 2017 voor heeft gezorgd dat er zonnepanelen op het dak van Oostpoort 11 werden geïnstalleerd. Die leveren nu jaarlijks een forse groene bijdrage  in de stroomvoorziening.

De werkgroep bestaat uit enthousiaste bewoners van 7 en 11 met een hart voor duurzaamheid en tegelijk een pragmatische, kritische no-nonsense aanpak. 

Zij zijn gaan kijken naar mogelijkheden voor verdere verduurzaming. Dat leverde informatie en tal van nuttige contacten op. Lees hier meer over deze eerdere verkenningen.

De werkgroep heeft geen juridische status, maar heeft wel mandaat van de VvE-besturen om vorm te geven aan een verkenningsfase. Er is een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De werkgroep wordt ondersteund door bureau 02025. Deze organisatie verbindt en ondersteunt koplopers in de Amsterdamse energietransitie. Die kunnen elkaar helpen met effectieve verduurzaming.