Planning

2021: Verkenningsfase

  • Mei/juni 2021: enquête. Wat willen we als bewoners met betrekking tot een toekomstige energievoorziening en wat weten we over onze huidige energiesituatie, individueel en collectief als woonblok(ken)?
  • Juni 2021: informatiebijeenkomst voor bewoners/eigenaren Oostpoort 7 en 11.
  • Najaar 2021: bewonersbijeenkomst in VvE-verband. Resultaten en besluitvorming over vervolgstappen.