Eerst verkennen

Wat zijn kansen en mogelijkheden voor Oostpoort 7 en 11 voor een duurzame energievoorziening? 

Een aantal mogelijkheden is door de werkgroep ETO al in beeld gebracht – van deelname in initiatieven voor restwarmte uit de datacenters in Watergraafsmeer tot aan aquathermie via de Ringvaart.

Maar er is veel meer dat de moeite van het onderzoeken waard is. Bij Informatie zie je bijvoorbeeld een aantal interessante rapporten van toonaangevende instanties zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Expertisecentrum Warmte (ECW), die een uitgebreide opsomming bieden van opties en non-opties voor verduurzaming van de ‘gebouwde omgeving’.

Een concrete en recente ontdekking die het waard is om nader bekeken te worden is de warmte/koude-opslag (WKO) ‘om de hoek’, die onder meer voor duurzame warmte en koeling zorgt in het gebouw van het Stadsloket aan het Oranje-Vrijstaatplein. Maar ook andere oplossingen kunnen op ons pad komen. Welke mogelijkheden voor ons als bewoners/eigenaren van Oostpoort 7 en 11 passende oplossingen kunnen gaan bieden, zal de komende tijd verder verkend gaan worden. Dat gaan we doen in een gestructureerd en goed begeleid proces.