Voorwerk

De werkgroep heeft in 2019 en 2020 diverse mogelijkheden onderzocht voor verduurzaming van de energievoorziening, zoals het benutten van de restwarmte van de datacentra in Watergraafsmeer en warmte uit de Ringvaart (aquathermie). Dit leverde geen concrete aanknopingspunten op voor een een project. Op het lijstje staan nog geothermie en (op langere termijn) duurzame gassen zoals waterstof, te distribueren via bestaande gasleidingen.

Tijdens deze verkenningen kwam echter ook naar voren dat zich ‘in de achtertuin’ van de blokken 7 en 11 al een compleet systeem voor warmte-koudeopslag (WKO) bevindt. Dit systeem wordt geëxploiteerd door het bedrijf Eteck en bedient onder meer het Stadsloket.

WKO sluit in principe goed aan bij de goed geïsoleerde woonblokken van Oostpoort 7 en 11 met hun energie-efficiënte vloerverwarming, die zowel warmte als koeling  in de woning kunnen verspreiden. Conclusie van de werkgroep: deze mogelijkheid ‘om de hoek’ moet in ieder geval grondig verkend worden.

De verkenningen van de werkgroep leverde ook het inzicht op dat daadwerkelijk verduurzamen een complexe zaak is. Er is kennis en expertise op vele terreinen voor nodig: energetisch, technisch, financieel, juridisch, communicatief etc etc.

De werkgroep heeft een plan van aanpak opgesteld op basis waarvan recent een gemeentelijke subsidie werd verkregen. Op basis daarvan kan ETO zich nu professioneel laten ondersteunen door het bureau 02025.