Skip to main content
  • Maandag 5 juli 2021, 20:00u
  • Inleiding door Jacqueline Cramer

Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van de werkgroep EnergieTransitie Oostpoort (ETO). Met deze nieuwsbrieven wil de werkgroep jullie als medebewoners en -eigenaren van Oostpoort 7 en 11 op de hoogte houden van belangrijke actualiteiten rond het thema energietransitie voor onze woonblokken. En actualiteiten zijn er: op maandag 5 juli a.s. vindt de eerste bewonersavond plaats, van 20:00u tot 21:30u (locatie in de buurt, info volgt). Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor deze bijeenkomst.

Deze eerste informatieve bijeenkomst heeft tot doel om met elkaar te verkennen hoe we tegenover een energietransitie staan, wat we daarbij belangrijk vinden en wat voor ideeën er bij de vele bewoners van Oostpoort 7 en 11 leven.

Inleiding door Jacqueline Cramer

Om deze bijeenkomst vanuit een goede inspiratie in te zetten hebben wij voormalig minister Jacqueline Cramer bereid gevonden een inleiding te verzorgen. Zij zal vanuit haar brede ervaring en kennis over innovatie en energietransitie onze gedachten over dit thema voor onze woonblokken in Oostpoort kunnen voeden en scherpen. Wij zijn heel blij dat zij ons als bewoners met haar aanwezigheid wil ondersteunen bij de aftrap van deze verkennende fase.

Verkenning

Deze verkenning vormt de kern van de eerste fase van onderzoek. Daarin willen wij in beeld brengen hoe wij als bewoners van Oostpoort 7 en 11 staan in het komende traject om te komen tot een vorm van energietransitie. Welke wensen en eisen, ideeën en vragen hebben wij daarbij? In aansluiting daarop willen we proberen in beeld te brengen welke opties daar het beste op aansluiten. Bij elkaar moet dit traject dan leiden tot besluiten om al dan niet één of meer opties verder uit te werken.

Dit is een belangrijke eerste verkenning, niet alleen vanwege de inhoudelijke vraag hoe we een bijdrage leveren aan toekomst zonder gebruik van fossiele brandstoffen, maar vooral ook om met elkaar te kijken wat voor vragen daarbij rijzen, welke antwoorden we nodig hebben om tot besluiten te komen. Dit is een proces dat tijd vraagt en we denken dat het in ons belang is de mogelijkheden tijdig te verkennen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie rond dit project, onder meer in de vorm van filmpjes, ook op de ETO-website: www.energietransitieoostpoort.nl. We posten daar linkjes naar relevante kennisbronnen.

Programma eerste bewonersavond Energietransitie

Voor deze bewonersavond zal de volgende agenda als leidraad voor de discussie gehanteerd worden:

  1. Opening: introductie werkgroep ETO, schets van voorwerk, ideeën en plannen
  2. Inleiding door Jacqueline Cramer, met gelegenheid tot het stellen van vragen
  3. Discussie met en door de bewoners van Oostpoort 7 en 11: hoe staan wij tegenover energietransitie?
  4. Afsluiting met afspraken voor het vervolg naar een volgende bewonersavond.

Tijdens deze eerste bewonersavond is er veel ruimte om vragen en eigen ideeën naar voren te brengen. Mocht je op dit moment al specifieke vragen of punten hebben waarvan je graag wil dat die besproken worden op 5 juli, stuur dan svp even een mail naar info@energietransitieoostpoort.nl, dan kan het worden opgenomen in de agenda.

Praat en luister mee op deze informatieve bijeenkomst

De huidige beteugeling van het corona-virus en het daaraan gekoppelde  versoepelingsbeleid van de Rijksoverheid maken het na 30 juni weer mogelijk

om fysieke bijeenkomsten te organiseren met maximaal 100 aanwezigen. Natuurlijk gelden daarbij wel de nodige voorzorgsmaatregelen en we verzoeken jullie om je tevoren voor deelname aan deze bijeenkomst aan te melden. Dat kan door een mail te sturen naar info@energietransitieoostpoort.nl. Vermeld svp naam en adres en met hoeveel personen je aanwezig wilt zijn.

Over deze Nieuwsbrief

We houden jullie graag op de hoogte. En vooral: we betrekken graag zoveel mogelijk bewoners bij dit initiatief. Voor de verzending van deze nieuwsbrief hebben wij gebruik gemaakt van de adressen van de diverse leden, zoals die bekend zijn bij de VvE’s van Oostpoort 7 en 11. We verzoeken je via info@energietransitieoostpoort.nl te melden als je geen prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrieven, dan zorgen wij ervoor dat je uit de mailingslist wordt geschrapt.