Skip to main content

De haalbaarheidsstudie naar opties voor duurzame warmte voor Oostpoort 7 en Oostpoort 11 is afgerond!

  • Duurzame warmte en koeling haalbaar voor Oostpoort 7 en 11!
  • Vier concrete scenario’s geselecteerd en op blokniveau uitgewerkt
  • Mogelijk al beschikbaar in 2025?
  • VvE leden aan zet: besluitvormingsfase start in 2024
  • Presentatie onderzoeksresultaten op maandag 12 februari 2024

Lees hier de nieuwsbrief rustig na:

Nieuwsbrief ETO December 2023

Wat ging vooraf? ETO heeft in 2020/21 een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden tot verduurzaming van de warmtelevering in de woongebouwen Oostpoort 7 en 11. Deze verkenning bood uitzicht op een vervolgonderzoek. Daarbij werden vanuit de VvE’s twee aanwijzingen meegegeven:

  • aan elke verduurzaming moet een mogelijkheid tot koeling verbonden zijn;
  • bij definitieve besluiten over verduurzaming moet inhoud gegeven worden aan ‘keuzevrijheid’ .

Daarnaast is steeds bewaakt dat uit de onderzoeksfase geen onomkeerbare financiële verplichtingen voortvloeien voor de VvE’s. Voor wie zich nog eens in het voorafgaande wil verdiepen: het volledige proces is na te lezen in de acht voorgaande nieuwsbrieven. Deze staan binnenkort alle op de ETO-website gepubliceerd: www.energietransitieoostpoort.nl